vzw KOLVA
Aankondiging van een opdracht

Verbouwen bestaand sanitair : ruwbouwwerken + HVAC + elektriciteitswerken

Verbouwen bestaand sanitair : ruwbouwwerken + HVAC + elektriciteitswerken

referentie Agion V.21872

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
27-11-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw KOLVA
Postadres
Esplanade 6, 9300 Aalst, BE
Ter attentie van
Rik Mas (architect)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 188620.87 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

RSZ attest voorlaatste kwartaal, attest uit het strafregister en een attest van niet faillissement.

Economische en financiële draagkracht

RSZ attest voorlaatste kwartaal, attest uit het strafregister en een attest van niet faillissement.

Eventuele minimumeisen:

RSZ attest voorlaatste kwartaal, attest uit het strafregister en een attest van niet faillissement.

Vakbekwaamheid

ERKENNING : klasse 2, categorie D