Aquafin NV - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht

Project 21.964/2 (0887 0065) - RWZI Gooik - Letterbeek (Elektromechanische werken)

Project 21.964/2 (0887 0065) - RWZI Gooik - Letterbeek (Elektromechanische werken)
Bouw van een nieuwe afwaterzuivering RWZI Gooik: elektromechanische werken (incl. beluchting)

Publicatiedatum
28-10-2015
Deadline
04-12-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie E of V, klasse 4.