Stad Antwerpen
Aankondiging van een concessieovereenkomst

Concessieovereenkomst stadscamping Middenvijver

Concessieovereenkomst met betrekking tot het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van een stadscamping

Datum van verzending van deze aankondiging
26-07-2018
Publicatiedatum
26-07-2018
Deadline
07-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33382547
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315926
Adres van het kopersprofiel
-