Van Wassenhove Architecten BVBA
Aankondiging van een opdracht

16.53.01: Heilige Harten Secundair, gevelrenovatie

Bestek 16.53.01: Heilige Harten Secundair, gevelrenovatie
- Gevelbepleistering
- plaatsen nieuwe aluminium ramen
- schilderen van houten ramen

Publicatiedatum
09-12-2016
Deadline
16-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Van Wassenhove Architecten BVBA
Postadres
R. Vlerickstraat 21, 9052 Gent, BE
Contactpunt(en)
Van Wassenhove Pieter

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 1.00 EURen 10000000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D