Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel; FEDASIL- Het vervangen van een ventilatiekasten

Brussel; FEDASIL- Het vervangen van een ventilatiekasten

Datum van verzending van deze aankondiging
11-08-2017
Publicatiedatum
11-08-2017
Deadline
16-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45331210 - Installeren van ventilatiesystemen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie Der Gebouwen, Operationele Dienst Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan 87, bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Senhaji Rachid
Telefoon
+32 478353430
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282512