Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

SINT-LAMBRECHTS-WOLWUE – Internationale Instellingen – Aanleggen van een verhard voetpad op het speelplein

SINT-LAMBRECHTS-WOLWUE – Internationale Instellingen – Aanleggen van een verhard voetpad op het speelplein

Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2017
Publicatiedatum
27-11-2017
Deadline
08-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45432112 - Aanbrengen van bestrating

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pascal DELEPELEIRE
Telefoon
+32 25416695
Fax
-
E-mail
pascal.delepeleire@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292236