Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - POD Federaal Wetenschapsbeleid - Vervanging van twee radiatoren

Brussel - POD Federaal Wetenschapsbeleid - Vervanging van twee radiatoren

Datum van verzending van deze aankondiging
18-08-2017
Publicatiedatum
18-08-2017
Deadline
11-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De Haes Gaëtano
Telefoon
+32 471170046
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282907