Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

LAKEN – Internationale Instellingen – Plaatsen van muurdekstenen in zink op de muurdekstenen in beton

LAKEN – Internationale Instellingen – Plaatsen van muurdekstenen in zink op de muurdekstenen in beton

Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
23-11-2017
Deadline
04-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45261213 - Aanbrengen van metalen dakbedekking

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
François RENARD
Telefoon
+32 25416947
Fax
-
E-mail
Francois.Renard@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292093