Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

LAKEN – Internationale Instellingen – Plaatsen van muurdekstenen in zink op de muurdekstenen in beton

LAKEN – Internationale Instellingen – Plaatsen van muurdekstenen in zink op de muurdekstenen in beton

Datum van verzending van deze aankondiging
23-11-2017
Publicatiedatum
23-11-2017
Deadline
04-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45261213 - Aanbrengen van metalen dakbedekking

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
François RENARD
Telefoon
+32 25416947
Fax
-
E-mail
Francois.Renard@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292093
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!