Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herinrichtingswerken kinderdagverblijf

Herinrichtingswerken kinderdagverblijf

Publicatiedatum
21-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden
45421144 - Installeren van zonweringen
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332400 - Installeren van sanitair
45421153 - Plaatsen van inbouwmeubilair
45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45442100 - Schilderwerk
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van der Taelen Marina Germaine

Overige nadere inlichtingen

Twee nieuwe documenten "aanvullende informatie" en "aangepaste samenvattende opmeting" toegevoegd aan de opdrachtdocumenten.