Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Mechelen - provinciaal groendomein Vrijbroek - renovatie van de speeltuin

Het betreft het renoveren van verouderde delen in een bestaande speeltuin. De werken omvatten in hoofdzaak : werfinrichting en -afbakening, afbraak, afvoer en verwerking van aanwezige verouderde toestellen, plaatselijke aanleg van fundering, aanleg van bodemverankering, transport en levering van speeltoestellen of -combinaties, plaatsing van speeltoestellen of -combinaties, aanvulling van bestaande valdemping, as built-plannen en keuringen dienen aangeleverd te worden.

Publicatiedatum
06-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45112723 - Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Postadres
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Denis Wauters

Overige nadere inlichtingen

Het opmetingsplan werd toegevoegd.