Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Ranst/Emblem - campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot.

De opdracht omvat het bouwen van een energiezuinig depot van 1200 m² en van werkruimtes van 350 m² binnen een bestaande militaire loods. De bestaande militaire loods wordt door middel van minimale ingrepen in stand gehouden.

Publicatiedatum
30-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45453000 - Revisie- en opknapwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed
Postadres
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Elke Steens

Overige nadere inlichtingen

Erratum nr. 2 dd. 30 oktober 2015 werd toegevoegd.