OCMW Mechelen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Renovatie woning Vooruitgangsstraat 17 te 2800 Mechelen

Renovatie woning Vooruitgangsstraat 17 te 2800 Mechelen

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Mechelen
Postadres
Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Erwin De Leersnyder

Overige nadere inlichtingen

toevoeging V&G plan