vzw Sint Ludgardisschool Merksem
Aankondiging van een opdracht

Verbouwing bestaande onderwijscampus - perceel 11 buitenschrijnwerk

Verbouwing bestaande onderwijscampus - perceel 11 buitenschrijnwerk

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Sint Ludgardisschool Merksem
Postadres
Du Chastellei 48, 2170 Merksem, BE
Contactpunt(en)
Bert Meysmans
Ter attentie van
Bert Meysmans (directie-vzw Sint Ludgardisschool Merksem)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

RSZ attest (voorlaatste afgelopen kwartaal t.o.v. dag opening offertes)