Aankondiging van een gegunde opdracht

Marktconsultatie - Floriade 2022 Gemeente Almere.

De gemeente Almere en Floriade Almere 2022 BV organiseren in het kader van de ontwikkeling en realisatie van de Floriade en de ontwikkeling van de stadswijk met 600 woningen, 60 waterwoningen en ca. 47.000 m2 aan voorzieningen een openbare marktconsultatie.

Deze marktconsultatie wordt gehouden voorafgaand aan beoogde aanbesteding(en) voor de realisatie van Floriade en stadswijk en maakt daarvan geen deel uit. De informatie die de gemeente en Floriade Almere 2022 BV in deze marktconsultatie vergaart, kan worden gebruikt bij de nadere besluitvorming over de haalbaarheid en de aanbesteding(en) van de gebiedsontwikkeling of onderdelen daarvan.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
NL230 - Flevoland
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
65000000 - Openbare voorzieningen
66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71314000 - Energie en aanverwante diensten
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Almere
Postadres
Stadhuisplein 1
Plaats
Almere
Postcode
1315 HR
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Pauline Bos
E-mail
inkoop@almere.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
Totale waarde van de opdracht/het perceel
Laagste offerte
Hoogste offerte
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer