Maas Valley Development Company
Aankondiging van een opdracht

Shuttle tracé Terhills

Shuttle tracé Terhills
De opdracht omvat:
Deelopdracht 1: Werken op grondgebied gemeente Maasmechelen tlv MVDC
- rooien van beplantingen en bomen (bouwrijp maken van terrein)
- opbraak van bestaande verhardingen
- aanleggen van funderingen
- aanleggen van geogrids
- het aanleggen van asfaltverhardingen
- het aanleggen van grasbetondallen
- aanleggen van wachtbuizen en trekputten
- aanleg verlichting
- aanleg van tunnel onder spoorzet en keerwanden
- groenaanleg en onderhoud
Deelopdracht 2: Werken op grondgebied Dilsen-Stokkem tlv Stad Dilsen-Stokkem
- rooien van beplantingen en bomen (bouwrijp maken van terrein)
- opbraak van bestaande verhardingen
- aanleggen van funderingen
- aanleggen van geogrids
- het aanleggen van asfaltverhardingen
- het aanleggen van grasbetondallen
- aanleggen van wachtbuizen en trekputten
- groenaanleg en onderhoud

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maas Valley Development Company
Postadres
Kempische Steenweg 311 bus 4.01, 3500 Hasselt, BE
Ter attentie van
De heer Jeroen Huysmans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Bewijs van erkenning

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 6, Categorie: C