Dijledal CVBA SO
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Bouwkundige aanpassingswerken buiten i.f.v. brandveiligheid - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De opdracht heeft betrekking op de bouwkundige ingrepen die de brandveiligheid van de onderstaande locaties, onder het beheer van Dijledal cvba so, dienen te verbeteren zodat de nieuwe toestand zo goed als mogelijk voldoet aan de huidige brandnorm.
Plaats van uitvoering: 18 verschillende locaties in Leuven:
- Riddersstraat (35, 37, 39, 41 en) 49;
- Riddersstraat 43, (45, 47, 53,) 55 en 57;
- Bastinstraat 1 en 2;
- Kapucijnenvoer 116 en 118;
- Nobelstraat 11;
- Riddersstraat 60 en 66;
- Glasblazerijstraat 29 en 39;
- Beursgang 1, (2, 3, 4, 5, 6, 7,) 8, (9, 10, 11, 12 en 13)
- Eénmeilaan 232, 234 en 236;
- Vanwaeyenberghlaan 15, 17 en 19;
- Krakauplein 1 en 2;
- Donkerstraat 19;
- Groefplein 9, 10, 11, 12 en 13;
- Remyvest 30 en 32;
- Krakauplein 3, 4, 5 en 6;
- Ridderstraat 97 en 99;
- Groefplein 1, 2 en 3;
- Groefplein 4, 5, 6, 7 en 8.

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
23-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Dijledal CVBA SO
Postadres
Vaartkom 1B, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
De heer Walter Merens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 2