Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bouwen van een sportgebouw voor gym, voetbal en atletiek te Ekeren

Bouwen van een sportgebouw voor gym, voetbal en atletiek te Ekeren

Publicatiedatum
01-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45212225 - Bouwen van sporthal
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
45212200 - Bouwen van sportfaciliteiten
45212220 - Bouwen van multisportvoorzieningen
45212222 - Bouwen van gymnastiekzaal
45315000 - Elektrische installatiewerkzaamheden voor verwarming en andere elektrische apparatuur in gebouwen
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332400 - Installeren van sanitair
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Jacob Godfried

Overige nadere inlichtingen

Vraag en antwoord: diverse vragen