Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Structureel onderhoud aansluiting A12-Noord op R1

Volledige vernieuwing van verharding en fundering van de aansluiting A12-Noord op de Antwerpse Ring R1 (R001.0172 en R001.0001), knooppunt Antwerpen-Noord.
BESCHRIJVING DER WERKEN
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
Opbraak van verhardingen rijweg, pechstrook
Vervangen fundering
Aanleg van nieuwe verharding in asfalt op rijweg.
het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
13-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 11:15
Opdrachtcodes (CPV)
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233130 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
45233140 - Wegwerkzaamheden
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233223 - Vernieuwen van rijbaanwegdek
45233300 - Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
ir. Brunhilde Foulon

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: N/A