VIVAQUA
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Levering en plaatsing van de metalen bekleding van een industrieel gebouw

Opdracht voor aanneming van werken betreffende de levering en plaatsing van de metalen bekleding, de plaatsing van de warmdakplaten en van het metalen buitengebint op een industrieel gebouw te 1070 Anderlecht

De opdracht omvat de levering en de plaatsing:

- van de metalen bekleding, met inbegrip van de stukken voor de verbinding met het buitenschrijnwerk

- van de speciale stukken en waterdichte verbindingsstukken ter hoogte van de uitsparingen voor het metalen gebint

- van de metalen warmdakplaten

- van de galerij rondom van verzinkt staal

- van het strekmetaal

- van de buitentrap.


Datum van verzending van deze aankondiging
23-07-2018
Publicatiedatum
23-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45262650 - Bekledingswerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
BAECK & JANSEN