Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A0097053 - RWZI Lanaken, Dakwerken

Dakwerken RWZI Lanaken

Datum van verzending van deze aankondiging
04-12-2017
Publicatiedatum
04-12-2017
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292917