Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herinrichting Woluwelaan R22 te Machelen tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg, inclusief het complex R0/E19/R22 (deelproject 1).

Herinrichting Woluwelaan (R22) te Machelen tussen de Kerklaan en de Haachtsesteenweg, inclusief het complex R0/E19/R22
(deelproject 1)

Publicatiedatum
07-01-2014
Opdrachtcodes (CPV)
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45221119 - Brugrenovatiebouw
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45233141 - Wegenonderhoud
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Overige nadere inlichtingen

Er ontbraken een paar pagina's achteraan het opgeladen bestek nl. de invulformulieren. Een nieuw en volledig bestek (X21-R22-32 Aangepast bestek) werd opgeladen.
De verkoop van de bestekken is ten laste van Grontmij nv.
Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres (alle werkdagen van 9 tot 15 uur).
De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen te Gent (Meersstraat 138a, 9000 Gent, tel: 09/241.59.20) na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. 001-3694340-74 van Grontmij Belgium nv, Arenbergstraat 13, bus 1 te 1000 Brussel, tel 02/383.06.40, fax 02/380.36.08 met vermelding van besteknr “297239 Machelen – deelproject 1: Herinrichting aansluitingscomplex R0-R22 te Machelen” en uw BTW-nr. voor de prijs van 1.300 EUR (incl. 21% BTW).
In de initiële publicatie werd voor de uitvoeringstermijn de som van beide deeltermijnen genomen nl. 660 kalenderdagen. Dit moet gelezen worden als 480 kalenderdagen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!