Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

ELSENE – Internationale Instellingen – Herstellen van de regenwaterafvoeren en de afdekplaat van de gebouwen

ELSENE – Internationale Instellingen – Herstellen van de regenwaterafvoeren en de afdekplaat van de gebouwen

Datum van verzending van deze aankondiging
02-08-2017
Publicatiedatum
02-08-2017
Deadline
21-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45332000 - Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Alain SCORIELLE
Telefoon
+32 25416266
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281783