Scholengroep 1 Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Koninklijk atheneum antwerpen: DRINGENDE VERVANGING cv ketel en stookplaatsrenovatie

Koninklijk atheneum Antwerpen: Dringende vervanging CV ketel en stookplaatsrenovatie, Van Straelenstraat, 2000 Antwerpen

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
19-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep 1 Antwerpen
Postadres
Thonetlaan 106A, 2050 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Lincer false Wasserthal Rachel Martha

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D17