Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Vooraankondiging

Structureel onderhoud R2

De wegenis van de R2, meer specifiek de op- en afritten, gelegen tussen de Frans Tijsmanstunnel en de verkeerswisselaar Antwerpen-Haven met de A12 dient heraangelegd te worden. Afhankelijk van de zone gaat het over het vervangen van een toplaag tot de volledige vernieuwing van de weg inclusief fundering. Voor de weegbrug gelegen aan uitrit 13 moet een nieuwe toegangsweg aangelegd worden. Het fietspad thv de Lillobrug moet eveneens heraangelegd en vrijliggend gemaakt worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
23-07-2018
Publicatiedatum
23-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45233300 - Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mohammed Al Bouzidi
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315677