Bultynck Kindt architecten
Aankondiging van een opdracht

Uitbreiden basisschool de Meersen

Bouwen van een klaslokaal

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
16-01-2017 om 15:09
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Bultynck Kindt architecten
Postadres
Collegestraat 24, 8310 Assebroek, BE
Contactpunt(en)
Bultynck Rein

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 100000.00 EURen 150000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D1