Infrabel - Area Center
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57-53-1-16-017 Lijn 124 Brussel-Zuid – Charleroi-Zuid Gedeelte Km 0.000 ? Km 13.596 Lijn 26/5 Y Linkebeek – Linkebeek Opzoeken en ruimen van duikers

- opzoeken en vrijmaken van duikers;
- ruimen van duikers;
- inspectie met camera;
- wegnemen van plantengroei;

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Area Center
Postadres
Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Gregoire Pierre-Yves Olivier

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

een geldig fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten
(afgeleverd door FOD Financiën
Het attest van de R.S.Z.waarvan sprake in artikel 67 § 1 en § 2 van het KB van 16.07.2012

Vakbekwaamheid

Klasse: 1 of hogere Categorie: E of G