Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

ELSENE – Internationale Instellingen – Leveren en vervangen van 2 overdrukpompen en het onderhouden van 4 overdrukpompen

ELSENE – Internationale Instellingen – Leveren en vervangen van 2 overdrukpompen en het onderhouden van 4 overdrukpompen

Datum van verzending van deze aankondiging
22-11-2017
Publicatiedatum
22-11-2017
Deadline
07-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45330000 - Loodgieterswerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Alain SCORIELLE
Telefoon
+32 25416266
Fax
-
E-mail
Alain.Scorielle@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291937