Directie Vervoerinfrastructuur
Proces-verbaal van opening van de offertes

4.1.42.4. Verbinding Scepter-Gray - Opdracht van werken - Openbare procedure

Publicatiedatum
25-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

Beliris-4.1.42.4.-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

TV De Dender - Jan De Nul

Krinkels NV

SODRAEP

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Vooruitgangstraat 56
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Directie Vervoerinfrastructuur
Telefoon
+32 22774665
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.beliris.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369571
Datum van aanmaak
31/03/2020 10:39:53

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
TV De Dender - Jan De Nul
KBO-nummer
0438.634.493 - 0406.041.406
Postadres
Kolonel Bourgstraat 40
Postcode
1030
Plaats
Schaarbeek
Land
BE
Telefoon
+32 27060990
Fax
+32 27060991
Hoofdadres
-
Prijs
1.660.400,57 EUR
Aantal documenten
14
Aantal documenten
14
Documenten
01_Offerteformulier_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 02_Meetstaat_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 02_Meetstaat_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.xlsx, 03_Statuten_De_Dender_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 03_Statuten_Jan_De_Nul_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 04_Identificatiedocument_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 05_Verklaring_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 06_Attesten_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 07_Onderaannemers_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 08_Prijsberekening_veiligheid_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 09_veiligheid_en_gezondheidsplan_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 10_Attest_Plaatsbezoek_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 11_Referentie_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf, 12_Referentie_staal_werken_THV_De_Dender_Jan_De_Nul.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Krinkels NV
KBO-nummer
0821.547.933
Postadres
August Reyerslaan 80
Postcode
1030
Plaats
Schaarbeek
Land
BE
Telefoon
+32 52303651
Fax
+32 52302805
Hoofdadres
-
Prijs
2.121.944,21 EUR
Aantal documenten
2
Documenten
697628_05 - Samenvattende opmeting.xlsx, inschrijving Krinkels nv.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
SODRAEP
KBO-nummer
0420.191.528
Postadres
Quai Fernand Demets 52
Postcode
1070
Plaats
Anderlecht
Land
BE
Telefoon
+32 23459909
Fax
+32 23400840
Hoofdadres
www.sodraep.be
Prijs
1.834.818,19 EUR
Aantal documenten
5
Documenten
2020.05.25.DIT.BRUXELLES.Annexe 6.1.SODRAEP.PSS.Plan Sécurité Santé.pdf, 2020.05.25.DIT.BRUXELLES.Métré AUTO LGO.xlsm, 2020.05.25.DIT.BRUXELLES.Soumission PDF.pdf, ESPD_response.pdf, ESPD_response.xml, 2020.06.11.INFRABEL.LIGNE139.GREZ-DOICEAU.Métré AUTO AR1 CFV.xlsm, 2020.06.11.INFRABEL.LIGNE139.GREZ-DOICEAU.Soumission PDF.pdf, ESPD_response.xml, ESPD_response.pdf
Algemene opmerkingen
-