Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Sint-Truiden Bevingen Fedasil - Elektrische herstellingen

Sint-Truiden Bevingen Fedasil - Elektrische herstellingen

Datum van verzending van deze aankondiging
13-09-2018
Publicatiedatum
13-09-2018
Deadline
05-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Edwig Fransen
Telefoon
+32 11771827
Fax
-
E-mail
Edwig.fransen@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319774
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!