Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

FEDERALE POLITIE – DE WITTE DE HAELEN - Renovatie van de schietstand

Binneninrichtingswerken van de schietstand en de vervanging van de kogelvanger in het complex Brigade

Publicatiedatum
01-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45453100 - Opknapwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Jourdanstraat, 95 b1, 1060 BRUSSEL, BE
Ter attentie van
Lhasan SABER Ind. Ing Attaché

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
De aannemers kunnen alle nuttige inlichtingen krijgen door zich te richten tot :
- de Heer L. SABER, Ind. Ing. Attaché – Tel.: 02/541.62.26, gsm : 0489/97.27.14
e-mail: [email protected]

- Of de Heer F. CAPOCCIA, Technisch deskundige - Tel.: 02/541.61.79
gsm : 0497/36.39.52 - e-mail : [email protected]
De geleide bezoeken zullen plaatsvinden op : Stephanie straat 87 – 1020 Brussel
- Woensdag 30 september 2015 om 10u00 stipt;
- Woensdag 07 oktober 2015 om 10u00 stipt.
De documenten met betrekking tot deze opdracht zijn niet meer on-line beschikbaar.
De papieren versie van deze documenten kan u wel kosteloos ontvangen na aanvraag daartoe via het formulier in bijlage bij dit terechtwijzend bericht.
De documenten worden u via Taxipost overgemaakt na ontvangst van het aanvraagformulier.
Te lezen
De aannemers kunnen alle nuttige inlichtingen krijgen door zich te richten tot :
- de Heer L. SABER, Ind. Ing. Attaché – Tel.: 02/541.62.26, gsm : 0489/97.27.14
e-mail: [email protected]

- Of de Heer F. CAPOCCIA, Technisch deskundige - Tel.: 02/541.61.79
gsm : 0497/36.39.52 - e-mail : [email protected]
De geleide bezoeken zullen plaatsvinden op : Stephanie straat 87 – 1020 Brussel
- Woensdag 30 september 2015 om 10u00 stipt;
- Woensdag 07 oktober 2015 om 10u00 stipt.
Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.
Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden: Regie der Gebouwen – Dienst e-Notification – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT, Gulden Vlieslaan 87, bus 2 te 1060 Brussel – Tel: +32 2 541 66 11 – Fax: +32 2 541 59 51 ([email protected])
U kan het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier op bovenvermeld adres overmaken bij voorkeur per e-mail (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een beveiligde link met uniek paswoord waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
03-11-2015 10:30
Te lezen
10-11-2015 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
03-11-2015 10:30
Te lezen
10-11-2015 10:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
03-11-2015 10:30
Te lezen
10-11-2015 10:30