Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.705/1 (GIP w216.021A - Plantec 1905w) - Wingene, Sanering centrum Sint-Jan - Ruiseledestwg fase 1

Project 22.705/1 - GIP w216.021A - Plantec 1905w
Wingene, sanering centrum Sint-Jan - Ruiseledesteenweg fase 1
Aanleggen van rioleringen en DWA-persleiding in open sleuf, bouwen van DWA-pompstation, aanleg van drukrioleringssysteem, vernieuwen van doorsteken op de Ringbeek en Steenbeek, bouwen kopmuren en overstorten, aanleg nieuwe grachten, vernieuwen bovenbouw.

Publicatiedatum
28-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Wijzigingen meetstaat.