Emmaüs vzw
Aankondiging van een opdracht

Bouw residentieel begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdzorg - Deel Elektriciteit en Data

Bouw residentieel begeleidingstehuis voor bijzondere jeugdzorg - Deel Elektriciteit en Data

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Emmaüs vzw
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Frans Bart

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie betstek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: P1