Brugse Maatschappij voor Huisvesting cvba
Aankondiging van een opdracht

Aanleg Publieke Ruimte voor 39 woningen Hanzepark te Brugge Sint-Jozef

Aanleg Publieke Ruimte voor 39 woningen Hanzepark in de Christine D'Haenstraat te Brugge Sint-Jozef

Publicatiedatum
27-10-2015
Deadline
03-12-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brugse Maatschappij voor Huisvesting cvba
Postadres
Handboogstraat 2 bus 0013, 8000 Brugge, BE
Ter attentie van
Kristin Dekeyser (Directie-Assistente)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek WA 2009/0844/03

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek WA 2009/0844/03

Vakbekwaamheid

Zie bestek WA 2009/0844/03 - erkenning aannemer cat C, klasse 4