DE ARK
Aankondiging van een opdracht

DE ARK - diverse sloopdossiers: slopen van 4 woningen te Turnhout (nr.VMSW 1290/2015/0203/01), het slopen van 8 woningen te Ravels (nr.VMSW 1290/2015/0204/01) en het slopen van een woning met bedrijfsruimte te Beerse (nr.VMSW 1290/2015/0228/01)

DE ARK - diverse sloopdossiers: slopen van 4 woningen te Turnhout (nr.VMSW 1290/2015/0203/01), het slopen van 8 woningen te Ravels (nr.VMSW 1290/2015/0204/01) en het slopen van een woning met bedrijfsruimte te Beerse (nr.VMSW 1290/2015/0228/01)

Publicatiedatum
30-10-2015
Deadline
09-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111100 - Sloopwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
DE ARK
Postadres
Campus Blairon 599, 2300 Turnhout, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

attest van erkenning:G5 (Afbraakwerken) , Klasse 2

Eventuele minimumeisen:

G5 (Afbraakwerken) , Klasse 2

Vakbekwaamheid

attest van erkenning:G5 (Afbraakwerken) , Klasse 2

Eventuele minimumeisen:

G5 (Afbraakwerken) , Klasse 2
Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken) , Klasse 2