Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 23.003/1 (P006646) - Peer, Kaulillerweg en debietsbeperkende maatregelen in zuiveringsgebied Bocholt

Project 23.003/1 (P006646) - Peer, Kaulillerweg en debietsbeperkende maatregelen in zuiveringsgebied Bocholt
- Archeologisch onderzoek (vooronderzoek volgens beschrijving) terrein voor grondverbetering
- De aanleg van een riolering DWA en RWA, de aanleg van infiltratiestraatkolken. DN800mm 1333m, DN500 73m, DN400 18m, DN300 246m, DN250 536m.
- Alle grondwerken nodig voor het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwars-profielen.
- De aanleg van watergreppels, kantstroken en trottoirbanden.
- De aanleg van een fundering in gebroken materialen, zandcement.
- De aanleg van een verharding in cementbeton, bitumineuze producten.
- Het herstellen van verhardingen boven de rioolsleuven.
- Het aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen.
- Het bouwen van een drempelconstructie.
- Het bouwen van een wervelventielput.
- de renovatie van leidingen

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele