Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 23.003/1 (P006646) - Peer, Kaulillerweg en debietsbeperkende maatregelen in zuiveringsgebied Bocholt

Project 23.003/1 (P006646) - Peer, Kaulillerweg en debietsbeperkende maatregelen in zuiveringsgebied Bocholt
- Archeologisch onderzoek (vooronderzoek volgens beschrijving) terrein voor grondverbetering
- De aanleg van een riolering DWA en RWA, de aanleg van infiltratiestraatkolken. DN800mm 1333m, DN500 73m, DN400 18m, DN300 246m, DN250 536m.
- Alle grondwerken nodig voor het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwars-profielen.
- De aanleg van watergreppels, kantstroken en trottoirbanden.
- De aanleg van een fundering in gebroken materialen, zandcement.
- De aanleg van een verharding in cementbeton, bitumineuze producten.
- Het herstellen van verhardingen boven de rioolsleuven.
- Het aanpassen en herstellen van bermen en huistoegangen.
- Het bouwen van een drempelconstructie.
- Het bouwen van een wervelventielput.
- de renovatie van leidingen

Publicatiedatum
09-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!