Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Aankondiging van een opdracht

Project 20.668/2 (0887-0321) - KWZI Westrozebeke Elektromechanica

Project 20.668/1 (0887-0321) - KWZI Westrozebeke
Bouw van een nieuwe afvalwaterzuivering KWZI Westrozebeke gelegen langsheen de Oude Passendalestraat en aansluiting op de influentcollector.
De totaliteit van werken wordt aanbesteed in 2 loten:
Lot 1: Bouwkundige werken
Lot 2: Elektromechanica
Onderhavige opdracht omvat de werken van Lot 2. Besteknummer: 20.668 – Elektromechanica
Leveren, plaatsen en opstarten van de installatie

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
03-02-2017 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie E of V, klasse 3.