Aankondiging van een opdracht

Project 20.668/2 (0887-0321) - KWZI Westrozebeke Elektromechanica

Project 20.668/1 (0887-0321) - KWZI Westrozebeke
Bouw van een nieuwe afvalwaterzuivering KWZI Westrozebeke gelegen langsheen de Oude Passendalestraat en aansluiting op de influentcollector.
De totaliteit van werken wordt aanbesteed in 2 loten:
Lot 1: Bouwkundige werken
Lot 2: Elektromechanica
Onderhavige opdracht omvat de werken van Lot 2. Besteknummer: 20.668 – Elektromechanica
Leveren, plaatsen en opstarten van de installatie

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
03-02-2017 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie E of V, klasse 3.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!