Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

DE LEVERING VAN 3 HUISVUILOPHAALWAGENS VOOR PAPIER EN KARTON

Het betreft een opdracht voor leveringen in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.
De opdracht bevat 1 perceel.
Drie (3) 26 ton huisvuilophaalwagens aangedreven door CNG, geschikt voor het ophalen van vooral papier en karton.

Publicatiedatum
19-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34144512 - Vuilniscompacteerwagens
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst
Postadres
Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Van der Meeren Jeroen

Overige nadere inlichtingen

juiste tekst erratum : 3.6. Het uitdrijfsysteem.
Perswagen:
Het ledigen van de laadbak moet gebeuren zonder kippen van de laadbak, door een hydraulisch bediend uitdrukschot. De lading moet vrij naar beneden kunnen vallen zonder dat er gebruik van handgereedschap nodig is. Het ledigen van de laadbak mag hoogstens één minuut duren.
Het uitpersen kan slechts gebeuren bij volledig geopende achterdeur. De achterdeur dient bij het openen automatisch ontgrendeld, bij het sluiten automatisch vergrendeld te worden.
De bediening van het uitdrukschot is zo ontworpen dat geen nadelige vergissingen mogelijk zijn, de stand van de achterdeur is middels een controlelamp op het stuurpaneel zichtbaar.
De gehele bediening is uitgevoerd conform de meest recente Europese veiligheidsnormen.