Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Proces-verbaal van opening van de offertes

Besteknr. 57/53/2/19/042 - L19/L15 Herschilderen en onderhoudswerken, L11 Vervangen spoorbevestiging

Publicatiedatum
23-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
BE213 - Arr. Turnhout
BE222 - Arr. Maaseik
Opdrachtcodes (CPV)
45221119 - Brugrenovatiebouw

1. Overzicht

Referentienummer

I-I.NO-5753219042-F05

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
1
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Iris Industry Solutions NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-East
Postadres
Koningin Astridplein 27
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jeroen Hoeben
Telefoon
+32 490525208
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357510
Datum van aanmaak
17/04/2020 15:09:44

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Iris Industry Solutions NV
KBO-nummer
0453.520.431
Postadres
Bazellaan 5
Postcode
1140
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 14867421
Fax
-
Hoofdadres
www.iris.be
Prijs
€ 4.678.908,06
Aantal documenten
9
Aantal documenten
9
Aantal documenten
9
Documenten
Iris-Dendermetaal_5753219042-1-Template upload services versie 4.pdf, Iris-Dendermetaal_5753219042-1-Template upload services versie 4.xlsx, IRIS-Dendermetaal_Bijlage 1bis bij VGP.pdf, IRIS-Dendermetaal_Offerte formulier.pdf, IRIS-Dendermetaal_Samenvattende opmeting.docx, IRIS-Dendermetaal_Samenvattende opmeting.pdf, IRIS-Dendermetaal_verbeteringsberichten bestek.pdf, Iris-Dendermetaal_voorlopige planning.pdf, IRIS-Dendermetaal.zip, Iris-Dendermetaal_5753219042-1-Template upload services versie 4.pdf, Iris-Dendermetaal_5753219042-1-Template upload services versie 4.xlsx, IRIS-Dendermetaal_Bijlage 1bis bij VGP.pdf, IRIS-Dendermetaal_Offerte formulier.pdf, IRIS-Dendermetaal_Samenvattende opmeting.docx, IRIS-Dendermetaal_Samenvattende opmeting.pdf, IRIS-Dendermetaal_verbeteringsberichten bestek.pdf, Iris-Dendermetaal_voorlopige planning.pdf, IRIS-Dendermetaal.zip
Algemene opmerkingen
-