Aankondiging van een opdracht

Vervangen van PVC-schrijnwerk in 34 woningen in de Cardijnlaan te 9910 Ursel

Vervangen van PVC-schrijnwerk in 34 woningen in de Cardijnlaan te 9910 Ursel

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen c.v.b.a.
Postadres
Stationsstraat 58, 9900 Eeklo, BE
Contactpunt(en)
dienst patrimoniumbeheer

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 341074.80 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

volgens de voorwaarden gesteld in de wet op de overheidsopdrachten en in het bijzonder bestek VM/B2013 van de VMSW

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 3, Categorie: D5

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!