Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.843/1 - Nieuwpoort, aanpassing pompstation Kattesas

Project 22.843/1 - Nieuwpoort, aanpassing pompstation Kattesas
- Beschrijving der werken :
Deze opdracht omvat in het bijzonder:
• lokaal herstel van beton en inwendige bekleding van kelders van het pompstation
• lokale aanpassingen bouwkunde van het pompstation
• vervangen van de DWA-pompinstallatie + toebehoren (levering pompen door Aquafin)
• aanpassen van de elektrische installaties (hoogspanning en laagspanning)
• instandhouden van de waterhuishouding gedurende de werken met tijdelijke DWA en RWA-pompinstallaties

Publicatiedatum
15-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.2 : Aanpassing van alle aanbestedingsdocumenten. De inschrijver dient rekening te houden met alle vernieuwe documenten. Gelieve bij het indienen van uw inschrijving te vermelden dat u rekening gehouden heeft met terechtwijzend bericht nr. 2.