Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 22.843/1 - Nieuwpoort, aanpassing pompstation Kattesas

Project 22.843/1 - Nieuwpoort, aanpassing pompstation Kattesas
- Beschrijving der werken :
Deze opdracht omvat in het bijzonder:
• lokaal herstel van beton en inwendige bekleding van kelders van het pompstation
• lokale aanpassingen bouwkunde van het pompstation
• vervangen van de DWA-pompinstallatie + toebehoren (levering pompen door Aquafin)
• aanpassen van de elektrische installaties (hoogspanning en laagspanning)
• instandhouden van de waterhuishouding gedurende de werken met tijdelijke DWA en RWA-pompinstallaties

Publicatiedatum
15-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.2 : Aanpassing van alle aanbestedingsdocumenten. De inschrijver dient rekening te houden met alle vernieuwe documenten. Gelieve bij het indienen van uw inschrijving te vermelden dat u rekening gehouden heeft met terechtwijzend bericht nr. 2.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!