Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Project Woudlaan: Constructie van de nieuwe en demontage van de oude Bovenleidingsuitrustingen

Constructie van bovenleidingsuitrustingen:
- Plaatsing van bovenleidingsuitrustingen;
- Trekken van de rijdraden, met de bijbehorende werken;
- Het te plaatsen materieel wordt door de MIVB geleverd;
- Demonteren van buiten gebruik zijnde bovenleidingsuitrustingen;
- Planning: Zie bestek in bijlage van deze aankondiging


Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
21-11-2017
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45234160 - Maken van bovenleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres
Koningsstraat 76
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Togmat Sukru
E-mail
sukru.togmat@mivb.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
500000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!