Gemeente Herenthout
Aankondiging van een opdracht

Betonherstellingen 2016

het insnijden + opbreken van bestaande infrastructuur,
alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen,
het voorzien van de vereiste afwatering,
het aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen,
het opbreken en heraanleggen van watergreppels in kleinschalige materialen,
het aanleggen van een rijwegverharding in cementbeton,
het heraanleggen van inritten,
het vernieuwen van voegvulling

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
24-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Herenthout
Postadres
Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout, BE
Contactpunt(en)
Loket Bouwen en Wonen
Ter attentie van
Chris De Winter

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2 of hoger Categorie: C