Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

E19 Noord: Structureel onderhoud tussen Sint-Job-In-’t-Goor en Kleine Bareel (rich Ant) en ter hoogte van de aansluiting op R1 (rich NL)

1. Vernieuwen van de asfaltverharding op de E19 tussen Sint-Job-In-‘t-Goor en Kleine Bareel (richting Antwerpen):

• Vernieuwen van de toplaag van de pechstrook;

• Vernieuwen van de toplaag en onderlaag 11 cm van de rechterrijstrook;

• Vernieuwen van de toplaag en onderlaag 7 cm van de linkerrijstrook;

• Vernieuwen van de watergreppel in de middenberm;

• Verwijderen van de metalen vangrail en plaatsen van een betonnen New Jersey.

2. Vernieuwen van de fundering van de rechterrijstrook en trapsgewijze aansluiting van de asfaltverharding op de bestaande, te behouden asfaltverharding tussen 0K6 op de R1 en 35K5 op de E19. Vernieuwen van de toplaag en lokaal de onderlaag op het rechterrijvak ri E19 tussen kmpt 1.2 en 0.6.


Datum van verzending van deze aankondiging
05-01-2018
Publicatiedatum
07-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45233130 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233280 - Plaatsen van middenbermbeveiliging
45233290 - Plaatsen van verkeersborden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ir. Annelies De Ridder
Telefoon
+32 32246906
Fax
+32 32246840
E-mail
annelies.deridder@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286653
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294685
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2305 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!