OCMW Sint-Niklaas
Aankondiging van een gegunde opdracht

ontwerper verbouwing Lamstraat voor De Wilg en De Variant

Het OCMW van Sint-Niklaas heeft momenteel een dienstencentrum (De Wilg in de Lamstraat Sint-Niklaas) en er is een sociaal restaurant (in gebouw Vermeir in de Azalealaan Sint-Niklaas).
In beide gevalen gebeurt (een deel van) de dienstverlening door personeel van Den Azalee. Maar ook in beide gevallen gaa het om locaties die bouwtechnisch vernieuwd moeten worden.
Indien beide locaties worden samengebracht zijn er synergievoordelen mogelijk. Dat is omdat de activiteiten op de twee locaties (catering/maaltijden) elkaar gedeeltelijk overlappen. En er zijn mogelijkheden om ruimtes dubbel te gebruiken.
Tenslotte opent het samenbrengen van de activiteiten de mogelijkheden om het aanbod te verbeteren.
De verbouwingswerken worden geraamd op 2.500.000 euro.
De ontwerper heeft de opdracht om een nieuw gebouw te ontwerpen waarbij de functies (zoals beschreven in de beide programma's van eisen in bijlage) zo efficiënt mogelijk worden samengebracht.
Omdat de geplande locatie (De Wilg) naas het thuiszorgcentrum 't Punt in de Lamstraat Sint-Niklaas ligt, zijn ook daar win-win situaties mogelijk.
Wij hopen op een gastvrij gebouw, dat bezoekers aantrekt en een van waaruit de buurtgerichte zorg gedragen kan worden.

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45212500 - Verbouwing van keuken of restaurant
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Sint-Niklaas
Postadres
Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ann De Vos

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
ATELIER KYOTO - M3 architecten
Postadres
-
Titel
ontwerper verbouwing Lamstraat voor De Wilg en De Variant
Waarde
-