Directie Vervoerinfrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

2.4.1.12. Heraanleg van het Jourdanplein te Etterbeek - Opdracht van werken - Open aanbesteding

Het project voorziet de heraanleg van het Jourdanplein en het deel van de Froissartstraat tussen het Jourdanplein en de Torekenstraat alsook het kruispunt van het Jourdanplein met de Etterbeeksesteenweg en de Maalbeeklaan.
Het project voorziet de opwaardering van deze ruimtes die zich vandaag in een slechte staat bevinden. De heraanleg is de gelegenheid om de algemene kwaliteit van het plein en zijn omgeving te verbeteren en om de betekenis van deze plek in de stad te versterken. De nieuwe aanleg wenst ook een beter evenwicht te realiseren tussen de verschillende gebruikers van de publieke ruimte.
De aandacht van de aanneming wordt erop gevestigd dat de werken in een site worden uitgevoerd die dagelijks door het publiek wordt bezocht (veel winkels en cafés).
De opdrachtnemer zal zijn werf moeten beheren rekening houdend met de toegankelijkheid voor voetgangers.
In toepassing van het artikel 37 van de Wet van 15.06.2006 is de onderhavige opdracht samengesteld uit 2 gedeelten. In functie van de beschikbaarheid van de werkzones en de budgetten, zullen de gedeelten al dan niet besteld worden.
• Enkel de eerste gedeelte is vast en betreft de heraanleg van het Jourdanplein alsook het kruispunt van het Jourdanplein met de Etterbeeksesteenweg en de Maalbeeklaan;
• De tweede gedeelte is voorwaardelijk en betreft het deel van de Froissartstraat tussen het Jourdanplein en de Torekenstraat.
De tweede gedeelte wordt bevestigd door een eenzijdige beslissing van de aanbestedende overheid waarvan de opdrachtnemer geïnformeerd wordt door een aangetekend schrijven.
De opdrachtnemer kan geen enkel recht doen gelden op eender welke compensatie in geval enkel het vaste gedeelte besteld wordt.
De opdrachtnemer kan eveneens geen recht doen gelden op een schadevergoeding voor de eventuele wachtperiode tussen het einde van de eerste gedeelte en de bestelling van het begin van de volgende gedeelte in geval van bevestiging van deze laatste.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://enot.publicprocurement.be.

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
11-01-2017 11:00
Te lezen
13-01-2017 11:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
12-01-2017 11:00
Te lezen
16-01-2017 11:00
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
12-01-2017 11:00
Te lezen
16-01-2017 11:00

Overige nadere inlichtingen

De inschrijvers dienen kennis te nemen van terechtwijzend bericht nr 1 en zijn bijlagen en er rekening mee te houden voor het opmaken van hun offerte.
Het terrechtwijzend bericht ('Erratum 1_Avis rectificatif 1_Terechtwijzend bericht 1.pdf') en de nieuwe versie van de samenvattende en beschrijvende meetstaten ('Erratum 1_05_Samenvattende meetstaat.xslx' en ‘Erratum 1_07_Métré descriptif_Beschrijvende meetstaat.xslx) zijn gratis on line beschikbaar op de website https://enot.publicprocurement.be.