Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 20.860A/1 - Heuvelland, plaatselijke zuivering Nieuwkerke

Project 20.860A/1 - Heuvelland, plaatselijke zuivering Nieuwkerke
Bouwen en opstarten van een plaatselijke zuivering te Nieuwkerke
gelegen langsheen de Kemmelstraat te 8950 te Nieuwkerke.
Besteknummer: 20.860 A – Bouwkundige werken + Elektromechanica
De opdracht omvat in hoofdzaak:
- Bouwen van een plaatselijke zuivering voor 1.100 IE omvattende:
* Een dienstgebouw bevattende de laagspanning, controlekamer en sanitaire voorziening
* Een prefab hoogspanningscabine
* Een roosterkanaal met fijn rooster en bijhorende roostergoedpers
* Een biologisch zuivering bestaande uit beluchtings- en nabezinkingsbekken met nodige randapparatuur
* Een indikbuffer met randapparatuur
* Infrastructuur omvattende toegangswegen, omheining, toegangspoort en verlichting

Publicatiedatum
15-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : toevoeging Technisch verslag, Conformverklaring TV en Bijzonder veiligheids-en gezondheidsplan. Gelieve bij uw inschrijving te melden dat u heeft rekening gehouden met de aanvullende bepalingen en wijzigingen vermeld in het terechtwijzend bericht nr.1.