Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 20.860A/1 - Heuvelland, plaatselijke zuivering Nieuwkerke

Project 20.860A/1 - Heuvelland, plaatselijke zuivering Nieuwkerke
Bouwen en opstarten van een plaatselijke zuivering te Nieuwkerke
gelegen langsheen de Kemmelstraat te 8950 te Nieuwkerke.
Besteknummer: 20.860 A – Bouwkundige werken + Elektromechanica
De opdracht omvat in hoofdzaak:
- Bouwen van een plaatselijke zuivering voor 1.100 IE omvattende:
* Een dienstgebouw bevattende de laagspanning, controlekamer en sanitaire voorziening
* Een prefab hoogspanningscabine
* Een roosterkanaal met fijn rooster en bijhorende roostergoedpers
* Een biologisch zuivering bestaande uit beluchtings- en nabezinkingsbekken met nodige randapparatuur
* Een indikbuffer met randapparatuur
* Infrastructuur omvattende toegangswegen, omheining, toegangspoort en verlichting

Publicatiedatum
15-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1 : toevoeging Technisch verslag, Conformverklaring TV en Bijzonder veiligheids-en gezondheidsplan. Gelieve bij uw inschrijving te melden dat u heeft rekening gehouden met de aanvullende bepalingen en wijzigingen vermeld in het terechtwijzend bericht nr.1.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!