Dentergem
Aankondiging van een opdracht

Onderhoudswerken aan diverse wegen 2015: Vijvestraat e.a.

Onderhoudswerken aan diverse wegen 2015: Vijvestraat e.a.
Vijvestraat:
- Omzichtige opbraak van bestaande monolietblokken dikte 15cm
- Grondig kuisen en stapelen voor herbruik van de monolietblokken op de werf
- Opbraak van fundering en onderfundering
- Aanleg van onderfundering
- Aanleg van fundering
- Heraanleg van omzichtig opgebroken monolietblokken voor herbruik
Diepestraat:
- Aanleg van een nieuwe gracht

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Dentergem
Postadres
Kerkstraat 1, 8720 Dentergem, BE
Contactpunt(en)
Vanstaen Joachim

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Volgens bepaling bijzonder bestek

Economische en financiële draagkracht

Volgens bepaling bijzonder bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: C