Hogeschool West-Vlaanderen
Aankondiging van een opdracht

1636 - Lodge - perceel 05 - gevelsluiting, technieken en afwerking

Howest / Campus Brugge Rijselstraat / The Lodge renovatie van een Studentenhome fase 1 - perceel 05: gevelsluitingen, technieken en afwerking van de herinrichting

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
45430000 - Aanbrengen van vloer- en wandbekleding
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hogeschool West-Vlaanderen
Postadres
Marksesteenweg 58, 8500 KORTRIJK, BE
Contactpunt(en)
Dobbelaere Dieter Hermann

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D