Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Boom - provinciaal recreatiecentrum De Schorre - parking Kapelstraat

De opdracht omvat de heraanleg en uitbreiding van de bezoekersparking aan dienstingang 1 van Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, t.h.v. Kapelstraat, 2850 Boom.

Publicatiedatum
20-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Postadres
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Gerd Cryns

Overige nadere inlichtingen

Volgend document werd toegevoegd:
- Erratum nr. 2 Boom - provinciaal recreatiedomein de Schorre - parking kapelstraat (2).