Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Boom - provinciaal recreatiecentrum De Schorre - parking Kapelstraat

De opdracht omvat de heraanleg en uitbreiding van de bezoekersparking aan dienstingang 1 van Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, t.h.v. Kapelstraat, 2850 Boom.

Publicatiedatum
20-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Postadres
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Gerd Cryns

Overige nadere inlichtingen

Volgend document werd toegevoegd:
- Erratum nr. 2 Boom - provinciaal recreatiedomein de Schorre - parking kapelstraat (2).

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1867 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!