De Vlaamse Waterweg nv
Proces-verbaal van opening van de offertes

Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en interventies aan sanitaire installaties

Publicatiedatum
22-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45232460 - Sanitaire installaties
45332400 - Installeren van sanitair

1. Overzicht

Referentienummer

NV De Scheepvaart-Bestek nr. AAO-W-ALG-17-37-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
1
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Imtech Belgium NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298518
Fax
+32 11221277
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281197
Datum van aanmaak
26/07/2017 15:17:55

Algemene opmerkingen

Voorzitter : Heidi

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Imtech Belgium NV
KBO-nummer
0402.969.474
Postadres
Industrielaan 28
Postcode
1070
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 25585900
Fax
+32 25210581
Hoofdadres
-
Aantal documenten
3
Documenten
418977_BB2016-2000-S - deel G - Meetstaat_Perceel1.xlsx, 418978_BB2016-2000-S - deel G - Meetstaat_Perceel2.xlsx, TRA11626_TRO7514_WATERWEGEN_SAN.pdf
Algemene opmerkingen
-